Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Pedagojik Formasyon Programı Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

- Teorik dersler* uzaktan eğitim olarak, Uygulamalı dersler** (2 ders) ise yüz yüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Samsun il merkezinde MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilecektir.

- Teorik Dersler: Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Seçmeli I, Seçmeli II. ** Uygulamalı Dersler: Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.